Sluneční záření a opalování.

Slunce  je pro člověka nepostradatelné. Proto vzniklo také rčení „Kam nemůže slunce, musí lékař“.

Sluneční svit, resp. UV záření je pro nás hlavním zdrojem D vitaminu.

Pokud je z nějakého důvodu nedostupné, je vhodné doplnit jídelníček o potraviny bohaté na D vitamín.
Je však třeba brát zřetel ohled na to, že prostřednictvím potravin si tělo jen velmi těžko vytváří dostatečný přísun D vitamínu.

UV záření jako hlavní zdroj vitamínu D je jednak ze slunečního záření, jednak z UV záření v soláriích.

Co je opálení ?

Opálení je v principu ochrana organizmu před slunečním zářením.

Sluneční záření je energie, která je vyzařována paprsky různých vlnových délek. Sluneční záření se rozlišuje na viditelné světlo ( UV záření) a tepelné infračervené záření.

UV záření se dále dělí na UVA, UVB a UVC záření.
Škodlivé je UVC záření, které bývá při průchodu atmosférou absorbováno, takže by na zemi nemělo dopadat.

V solárních trubicích není UVC záření obsaženo vůbec.

Intenzita UVA a UVB záření v atmosféře je pohyblivá a závislá na více faktorech.

V solárních trubicích je intezita UVA a UVB přesně dána a vybalancována tak, aby docházelo k rychlému a zároveň dlouhodobému opálení.

Působením UVB záření se aktivují melanocyty, které vytvářejí melaninové pigmenty. UVA záření se postará o to, aby tyto melaninové pigmenty hnědly při cestě do vyšších vrstev pokožky.

Výsledkem je bronzová pokožka, která nás chrání před škodlivým a nadměrným působením UV záření.

Vzhledem k tomu, že proces zrání a olupování buněk trvá asi 28 dní, pokožka se obnovuje a bez dalšího přísunu UV paprsků bledne.

Rozdíl mezi opalováním na slunci a v soláriích.

Jak na sluníčku tak v soláriu probíhají tytéž procesy pigmentace pokožky.

UV trubice efektivně napodobují sluneční svit, resp. kombinaci UVA a UVB záření.

Výhoda solárií je zejména v tom, že je nesrovnatelně bezpečnější než opalování na slunci.

Jedná se o řízené opalování.

U řízeného opalování je známa intenzita UV záření, je známá hodnota UVA a UVB záření, která je vyvinuta v maximální prospěch opalování, nikoli spalování.

Nevyskytují se zde ozonové díry, intenzita záření je neměnná a tudíž nezávislá na ročním období, úhlu dopadu slunečních paprsků, znečištění ovzduší….

UV záření v soláriích nezahrnuje kosmické záření, ani UVC záření, které je obsaženo v záření slunečním.

V soláriích lze přesně časovat délku slunění, což je málokdy možné na slunci.

Je tedy vhodné před pobytem na slunci předopálit pokožku v soláriu. Takto připravená pokožka se pak nemá na slunci, při dodržování doporučených časů pobytu, tendenci spalovat.

Je tedy vhodné začít opalování v soláriu a pokračovat v letních měsících pobytem v přírodě a na sluníčku.

Jak pro opalování v soláriích, tak při slunění v přírodě je velmi vhodné používat kosmetiku vhodnou pro opalování.

Pro opalování v soláriích se používá samostatná řada kosmetiky, která je nevhodná pro opalování na slunci a obráceně.

Proč používat při opalování kosmetiku?

Při opalování je nutné vždy používat kosmetiku.

Při opalování na slunci kosmetiku pro vnější prostředí, při opalování v soláriích kosmetiku do solárií.

Tyto dvě škály kosmetiky jsou zcela odlišné a nesmějí být zaměňovány.

Obě tyto řady počítají s tím, že člověk bude vystavován účinku UV záření – ať již na slunci nebo v soláriu.

Obsahují proto pro pokožku důležité látky, které ji zvlhčují a zajišťují její vitalitu a pružnost.

Tím jejich podobnost ale konči.

Zatímco kosmetika na sluníčko obsahuje ochranný UV faktor (SPF – sun protecting factor), který bývá v určité míře odolný i vůči vodě, kosmetika do solárií tento UV faktor neobsahuje.

Je to dáno zejména proto, že na slunci nevíme jak dlouho budeme pobývat, neznáme přesnou intenzitu slunečních paprsků (roční období, úhel dopadu paprsků, znečištění či ozonové díry)

V soláriu si můžeme opalovací proces přesně naprogramovat a výše zmíněné faktory jsou neměnné. Známe sílu trubic.
Čas, na který jdeme do solária můžeme přesně odstupňovat, víme, jak naše pokožka zareagovala při předchozím opalování…

UV faktor se do solárních přípravků do solárií nedává ze zřejmého důvodu – blokoval by opálení a to není žádoucí.

Solární kosmetika naopak obsahuje látky, které napomáhají a urychlují opalování. Toho je dosahováno různými cestami a tato kosmetika se aplikuje taktéž před sluněním.

Kosmetika po slunění již může být pro obě cesty slunění shodná.

Samozřejmě platí, že opalovací krémy jak na sluce tak do solárií, mohou být aplikovány až po úplném odstranění makeupu, pudru, pafémů apod.