Nedostatek vitaminu D

 

Nedostatek vitamínu D

Současný nedostatek vitamínu D v populaci se výrazně zhoršuje oproti předchozím generacím.

Souvisí s pojetím „ moderního způsobu života“ – pobytem v budovách, autech, používáním krémů s vysokým faktorem.

Riziko nedostatku vitamínu D roste s věkem.
Ve stáří klesá schopnost syntézy vitamínu D v kůži( až o 75%).

Na konci zimy trpí nedostatkem vitamínu D v důsledku nízkého UV záření až 85% obyvatel, u seniorů až 95% obyvatel.

Nedostatek vitamínu D je prokazatelně rizikovým faktorem pro vznik různých nemocí jako jsou

– diabetes 1.typu
– osteroporeza
– tuberkuloza
– roztroušená skleroza
– revmatoidní artritida
– respirační onemocnění (kašel, rýma, chřipka)
– některé druhy onkologických onemocnění
– rizikový faktor pro metabolický syndrom ( arteroskleroza,  ischemická
   choroba, infarkt myokardu, angina pectoris, cévní mozková příhoda)
– kardiovaskulární choroby
– astma
– deprese
– únava
– kazivost zubů
– křivice
– lupénka
– akné

Je zřejmým faktem, že moderní medicína a hlavně farmaceutický průmysl těží z lidské nevědomosti o léčivých účincích vitamínu D. Lékařské organizace, výrobci i distributoři léčiv systematicky zlehčují přínos vitamínu D a přímo nebo nepřímo ho nechtějí pacientům doporučovat.

Osteroporeza

Osteroporeza je onemocnění kostí, které vede ke křehkosti a lomivosti kostí. Někdy se uvádí jako „řídnutí kostí“.

Osteroporeza vzniká v důsledku nedostatku vápníku v těle a odbouráváním kostních tkání při nedostatku pohybu.

Osteroporeza –  příčiny:
– věk
– podvýživa – nedostatek vápníku a vitaminu D
– menopauza – úbytek estrogenu
– nedostatek pohybu

Osteroporeza –  příznaky:
– lomivost kostí
– bolesti zad
– snížení tělesné výšky
– snížení pohyblivosti páteře a hrudního koše
– vytvoření hrbu

Osteroporeza – prevence – terapie:
–  pohyb
–  vitamin D
–  podporuje transfer vápníku do kostí
–  vápník
–  vitamin K
– nezbytný v procesu mineralizace kostí. Podílí se na hustotě kostí.

 

Kazivost zubů

Vitamín D se podílí na vstřebávání vápníku a fosforu. Vápník a fosfor je důležitý pro pevnost kostí a zubů.
Nedostatek vápníku a fosforu zvyšuje kazivost zubů a lomivost kostí.

Křivice

Onemocnění postihující páteř zejména v období růstu.
Vzniká nedostatkem vitamínu D a v jeho důsledku špatným transportem vápníku a fosforu v organizmu.

Kardiovaskulární choroby

Nedostatek vitamínu D zvyšuje riziko kardiovaskulárních chorob, které jsou nejčastějšími důvody úmrtnosti populace.

Vztah UV záření ke vzniku onkologických onemocnění

Nedostatek UV záření snižuje podíl vitamínu D a vápníku v těle a podílí se na výskytu:
–  rektálního karcinomu
–  karcinomu žaludku
–  karcinomu ledvin
–  karcinomu prostaty
–  karcinomu slinivky
–  karcinomu střev

 

Vitamín D a metabolický syndrom

Deficit vitamínu D je uváděn jako rizikový faktor metabolického syndromu.
Neléčený metabolický syndrom vede k rozvoji:
–  arterosklerozy
–  ischemické choroby srdeční
–  infarktu myokardu
–  anginy pectoris
–  cévním mozkovým příhodám

Vitamín D a imunitní systém

Vitamín D dokáže velmi účinně bojovat proti bakterím, plísním a virům.

Vitamín D a chřipka

Náchylnost k onemocnění chřipkou se snižuje, pokud je organismus pravidelně vystavován (v bezpečném režimu) slunečnímu záření (slunce nebo solárium).

Jinými slovy nedostatek vitamínu D je přímým rizikovým faktorem chřipky.

Studie prokázaly, že opalování je velmi vhodné jako prevence před infekcemi horních cest dýchacích. U kašle je dvojnásobná a u rýmy trojnásobná pravděpodobnost, že nepropukne, pokud budou pacienti vystavěni bezpečné dávce UV záření.

Vitamín D a lupénka

Lidé, které trápí psoriatická artritida, tedy lupénka spojená s onemocněním kloubů, mají zároveň problémy s nedostatkem vitaminu D

Deprese

Důsledky vlivu nedostatku slunečního svitu na psychiku jsou obzvlášť citelné pro přibližně deset procent populace, která trpí sezónní citovou depresí (SAD). O této chorobě se začalo mluvit před dvaceti lety. Je to porucha, která se výrazně liší od normální deprese a zahrnuje celou řadu problémů, přičemž se může podobat obyčejné únavě

Výzkumy prokázaly, že sezónní depresi může účinně léčit vitamín D, avšak pouze ve velkých dávkách, které dostaneme jedině tehdy, vystavíme-li se slunečnímu záření, a nikoli formou potravy, v níž jsou jeho dávky omezené. Zlepšování psychického stavu přímo souvisí s hladinami vitamínu D, pacienti se léčí fototerapií.

 

Hlavní příznaky sezónní citové deprese, která obecně přetrvává pět měsíců, jsou tyto:
– deprese
– nedostatek energie
– nadměrná potřeba spánku
– neutišitelná chuť k jídlu
– nekontrolovatelná potřeba glycidů
– přibírání na váze
– nedostatek sexuální touhy
– pokles zájmu o život, psychická malátnost