Rozdíl mezi opalováním na slunci a v soláriích.

Jak na sluníčku tak v soláriu probíhají tytéž procesy pigmentace pokožky.

UV trubice efektivně napodobují sluneční svit, resp. kombinaci UVA a UVB záření.

Výhoda solárií je zejména v tom, že je nesrovnatelně bezpečnější než opalování na slunci.

Jedná se o řízené opalování.

U řízeného opalování je známa intenzita UV záření, je známá hodnota UVA a UVB záření, která je vyvinuta v maximální prospěch opalování, nikoli spalování.

Nevyskytují se zde ozonové díry, intenzita záření je neměnná a tudíž nezávislá na ročním období, úhlu dopadu slunečních paprsků, znečištění ovzduší….

UV záření v soláriích nezahrnuje kosmické záření, ani UVC záření, které je obsaženo v záření slunečním.

V soláriích lze přesně časovat délku slunění, což je málokdy možné na slunci.

Je tedy vhodné před pobytem na slunci předopálit pokožku v soláriu. Takto připravená pokožka se pak nemá na slunci, při dodržování doporučených časů pobytu, tendenci spalovat.

Je tedy vhodné začít opalování v soláriu a pokračovat v letních měsících pobytem v přírodě a na sluníčku.

Jak pro opalování v soláriích, tak při slunění v přírodě je velmi vhodné používat kosmetiku vhodnou pro opalování.

Pro opalování v soláriích se používá samostatná řada kosmetiky, která je nevhodná pro opalování na slunci a obráceně.